பொருளாதாரத்தை அழித்த அரச அதிகாரிகள் இருவர் உள்ளனர் – சம்பிக ரணவக

பொருளாதாரத்தை அழித்த அரச அதிகாரிகள் இருவர் உள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பிக ரணவக தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக அவர் குறிப்பிடுகையில்,

ராஜபக்ஷக்களைத் தவிர, பொருளாதாரத்தை அழித்த இரண்டு அரசு அதிகாரிகள் உள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர் பேராசிரியர் பி.பி. ஜயசுந்தர மற்றவர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் என குறிப்பிட்டார்.


மத்திய வங்கியை அரசியலாக்கியவர்களில் கப்ரால் முக்கியமானவர் என்று தெரிவித்தார்.

மேலும் அவருடைய கடந்த ஆளுனர் காலத்தில் பல ஊழல் மோசடிகள் இடம்பெற்றதாக தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: