இலங்கை முஸ்லிம் திருமண விவாகரத்து சட்டம் சீர்திருத்தத்தின் மிக நீண்ட சாலை

1951: முஸ்லிம் திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டம் சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சட்டம் 1929 ஆம் ஆண்டு முஸ்லிம் திருமணம் மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டத்தை ரத்து செய்தது. இந்த சீர்திருத்தம் எம்.டி. அக்பர், டி.பி. ஜெயா மற்றும் எம்.ஐ.எம். ஹனிஃபா ஆகிய குழுவினால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

1956 திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து ஆணைக்குழு முஸ்லிம் மற்றும் பொது திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்களை பரிந்துரைக்கிறது. ஆணைக்குழுவின் தலைவர் திரு A.R.H. கனேகரத்ன Q.C. செயற்பட்டார்.

1972: பதிவாளர்-ஜெனரல், டாக்டர். H M.Z பாரூக் தலைமையிலான முஸ்லிம் சட்ட சீர்திருத்தக் குழு. ஃபாரூக், மற்றும் M.A.M. ஹுசைன் ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட நீதிபதி, ஏ.எச்.எம். இஸ்மாயில், A.H. மக்கன் மார்க்கர், M.M. மார்கனி, A.H. மொஹிதீன் மற்றும் M.U.M. சலீம், A.L.M. லாஃபிர் (முன்னாள் காதீ) கணிசமான சீர்திருத்தங்களை பரிந்துரைத்தனர்.

1984: நீதிபதி வனசுந்தர தலைமையில் முஸ்லிம் தனியார் சட்ட சீர்திருத்த குழு. இந்த குழு கலைக்கப்பட்டது மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பரிந்துரைகள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை.

1990: முஸ்லிம் மத மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சு டாக்டர் A.M.M. சஹாப்தீன் தலைமையில் முஸ்லிம் சட்ட சீர்திருத்த குழுவை நியமித்தனர்க்கிறார். உறுப்பினர்களாக M.Z. அக்பர், பாஇஸ் முஸ்தபா, P.C, ஷிப்லி அஜீஸ் P.Cபி, டாக்டர் M.A.M சுக்ரி, டாக்டர் M. S ஜல்தீன், S.H.M. மஹ்ரூஃப், A.A.M. மார்லீன், M.T.M. பாபிக், M.M. ஜுஹைர், முகமடோ மார்க்கானி, மௌலவி S.M.A.M. முஸம்மில், அல்-ஆலிம் ஏ.ஆர்.எம். ஸரூக், ரொசனா அபூசாலி மற்றும் முகமது யாஸ்மின் கஃபூர் ஆகியோர் உள்ளடங்குகின்றனர்.

2006: முஸ்லிம் பெண்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் செயல் மன்றத்தால் (MWRAF) ஆரம்பிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் தனிநபர் சட்டச் சீர்திருத்தங்களுக்கான சுயேட்சைக் குழு.

2009: நீதிபதி சலீம் மர்சூஃப் தலைமையிலான முஸ்லிம் திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தில் திருத்தங்களை பரிந்துரைக்க அமைச்சரவை குழுவை நியமனம் உறுப்பினர்கள் நீதியரசர் AW.A. சலாம், நீதிபதி M. மக்கி, தேசபந்து ஜெசிமா இஸ்மாயில், பாஇஸ் முஸ்தபா P.C, ஷிப்லி அஸீஸ் P.C, பேராசிரியர் ஷர்யா ஷரெங்குயிவேல், டாக்டர் M.A.M. சுக்ரி, ரஸ்மரா ஆப்தீன், சபானா குல் பேகம், ஃபாஸ்லெட் ஷஹாப்தீன், பலீலா பி. ஜுரங்கபதி, நத்வி பஹுதீன், முப்தி M.I.M ரிஸ்வி, அஷ்-ஷேய்க் M.M அஹமது முபாரக், ஷர்மீலா ரசூல், தில்ஹார அமரசிங்க மற்றும் சுஹதா கம்லாத். குழு பல முக்கிய பரிந்துரைகளை வழங்கியது.

2019 ஜூலை: முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் மற்றும் முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தனியார் சட்ட சீர்திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தனர்.

2019 ஆகஸ்ட் அமைச்சரவை அமைச்சரவை தனியார் சட்ட சீர்திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது, இது நீதி அமைச்சு மற்றும் முஸ்லீம் மத விவகார அமைச்சினால் கூட்டாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

2020 ஆகஸ்ட் நீதி அமைச்சர் முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் சீர்திருத்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.
2002நவம்பர்: நீதி அமைச்சர் அமைச்சரவையில் தனியார் சட்ட சீர்திருத்தத்திற்கான அமைச்சரவை அனுமதி கோரப்படுகிறது.
2020 டிசம்பர்: நீதி அமைச்சர் சட்ட ஆலோசகர் ஷப்ரி ஹலீம்தீன் தலைமையில் முஸ்லிம் தனியார் சட்டங்களில் சீர்திருத்தங்களை பரிந்துரைக்க ஒரு ஆலோசனைக் குழுவை நியமிக்கிறார். உறுப்பினர்கள் S.M.M யாசீன், M.A.M ஹக்கீம், சஃபானா குல் பேகம், எர்மிசா தேகல், A.B.M. அஷ்ரப், ஷேய்க் M அர்கம் நூராமித், ஷேய்க் முய்ஸ் புகாரி மற்றும் நாமிக் நபாத் ஆகியோர் உள்ளடங்குகின்றனர்.

2021 மார்ச்: அமைச்சரவை முஸ்லிம் தனியார் சட்ட சீர்திருத்தங்களை அங்கீகரிக்கிறது, சீர்திருத்தங்களை வரைவதற்கு சட்ட வரைஞர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறது, மேலதிகமாக காதீ நீதிமன்றம் முறையை நீக்கவும் பலதார மணத்தை ஒழிக்கவும் முடிவு செய்கிறது.

2021ஜூன்: ஆலோசனைக் குழு முஸ்லிம் தனியார் சட்ட சீர்திருத்தங்களை பரிந்துரைக்கும் அறிக்கையை நீதி அமைச்சிடமு சமர்ப்பிக்கிறது. (செப்டம்பர் 2, 2021 வரை அறிக்கை பொதுமக்களுக்கு சமர்ப்பிக்கவில்லை) LNN Staff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: